Användarvillkor

Tony & Cissis dansskola

Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar förhållandet mellan dig och Social Dancing System (i denna policy även nämnda som Tony & Cissis dansskola och ”vi/oss”) som erbjuder och tillhandahåller tjänsten Social Dancing System samt påverkar dina legala rättigheter och skyldigheter. Läs därför igenom dessa användarvillkor innan du blir en del av Tony & Cissis dansskolas digitala värld.

Dans för alla
Tony & Cissis dansskola är danstjänsten som hjälper dig att lära dig dansa, när och var du vill och på ett sätt som passar dig. Hos oss hittar du enkla, effektiva och roliga danspass anpassade för att göra hemma, på jobbet eller på resan. Själv eller tillsammans med din partner. Vi har ett brett utbud av olika sociala danser. Allt du behöver är din telefon, läsplatta eller datorn, uppkoppling och lite utrymme att röra dig på.

1. Godkännande av Användarvillkor.
Tony & Cissis dansskola är en onlinetjänst som ger dig tillgång till ett brett utbud av danskurser direkt till din dator, mobiltelefon eller annan internetuppkopplad utrustning. Genom att skapa ett konto och därigenom bli medlem hos oss ingår du ett bindande avtal med Tony & Cissis dansskola och accepterar att följa dessa användarvillkor. Du bekräftar att du tagit del av Tony & Cissis dansskolas personuppgiftspolicy och att Tony & Cissis dansskola får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna.
Dessa användarvillkor beskriver de förhållanden under vilka Tony & Cissis dansskola görs tillgänglig till dig och ersätter eventuella tidigare villkor mellan oss. För att nyttja Tjänsten krävs att användarvillkoren godkänns och accepteras. Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att Tony & Cissis dansskola har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till Tony & Cissis dansskola, när som helst utan föregående varning, ifall du underlåtit att följa dessa användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras nedan) kan du inte använda Tony & Cissis dansskola.
Dessa användarvillkor, samt Tony & Cissis dansskolas personuppgiftspolicy benämns hädanefter gemensamt som “Villkoren”.

2. Ändringar i Användarvillkor.
Tony & Cissis dansskola kan komma att ändra dessa Användarvillkor. Ändrade villkor träder i kraft omedelbart, dock träder ändringen, för befintliga användare (om inget annat meddelas), i kraft 30 dagar efter att de publicerats. Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på Tony & Cissis dansskolas hemsida.

3. Tony & Cissis dansskolas regler

3.1. Åldersgräns.
Du måste vara 18 år och myndig, för att beställa en kurs på Tony & Cissis dansskola. Personer under 18 års ålder kan endast använda sig av Tony & Cissis dansskola med hjälp av en vårdnadshavare eller en förmyndare, genom att denne tecknar avtalet. Denne ansvarar då för den omyndiges nyttjande av Tony & Cissis dansskola och av avtalet.

3.2. Personligt bruk.
Om inget annat anges är Social Dancing och allt innehåll som visas genom Social Dancing, endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under kursstiden beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens för att använda och nyttja Social Dancing för det ändamålet. Med undantag för ovanstående begränsade licens, kommer ingen rättighet, äganderätt eller rättsligt intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda Social Dancing för offentliga visningar.

3.3. Nyttjande av innehåll.
Du förbinder dig att använda Tony & Cissis dansskola-tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner. Du får inte arkivera, hämta (förutom genom cachelagring vilket är nödvändigt vid personlig användning), reproducera, distribuera, modifiera, visa utföra, publicera, licensiera, skapa baserat på, erbjuda till försäljning eller använda (förutom del som explicit tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom Tony & Cissis dansskola, utan skriftligt tillstånd från Tony & Cissis dansskola och dess licensgivare. Du får inte: kringgå, ta bort. förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på Tony & Cissis dansskola; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till Tony & Cissis dansskola; dekompilera. dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom Tony & Cissis dansskola: föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på Tony & Cissis dansskola på något sätt eller använda data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver förbinder du dig att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med Tony & Cissis dansskola, detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program.

3.4. Löpande utveckling.
Vi utvecklar kontinuerligt Tony & Cissis dansskola och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar från tid till annan i utbudet av Social Dancing.

3.5. Streaming och kvalitet.
Kvaliteten på streamat material kan påverkas av en rad olika faktorer, såsom din utrustning, din plats, den tillgängliga bandbredden och/eller din internetanslutnings hastighet. Du är ansvarig för alla internetavgifter. Tony & Cissis dansskola lämnar inga garantier, angående kvaliteten på din skärm när du tittar.

3.6. Korrekta uppgifter.
Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, inklusive e-postadressen, är korrekt. Du ansvarar för att uppdatera sådan information om den ändras. E-post som Tony & Cissis dansskola sänder till din e-postadress ska anses ha kommit dig tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.

3.7. Recensioner.
Du ansvarar för att du i dina eventuella recensioner av innehåll följer tillämplig lag samt uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Social Dancing. Det är därtill ditt ansvar att säkerställa att du inte sprider, använder eller delar immateriella rättigheter tillhörande tredje part, eller använder eller delar innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagligt, till innehåll som utgör förtal, material som innehåller eller uppmanar till sexuellt utnyttjande eller hatkommentarer.

4. Abonnemangsformer 

4.1. Löpande abonnemang.

Din kurs, kommer att fortsätta fram till och med att du kursperiodens slut eller då vi avbryter det. Du måste ha tillgång till internet och tillhandahålla oss en aktuell och giltig betalningsmetod för att använda Tony & Cissis dansskola. Vi kommer att debitera avgiften utifrån din Betalningsmetod.

4.2. Nuvarande abonnemang.
Information om din kurs finns tillgänglig via Min Profil på Tony & Cissis dansskolas hemsida (du når det genom att logga in på ditt Tony & Cissis dansskola-konto med ditt användarnamn och lösenord).

5. Ångerrätt.
Du accepterar uttryckligen att din kurs påbörjas omedelbart när du godkänner din registrering, vilket gör att du får direkt tillgång till Tony & Cissis dansskola och dess funktioner. Du godkänner därmed att du förlorar din lagstadgade ångerrätt, men detta påverkar inte din rätt att när som helst säga upp ditt medlemsskap.

6. Kommunikationsinställningar.
Tony & Cissis dansskola kommer kommunicera med dig gällande din tjänst samt med erbjudanden eller liknande aktivitet i enlighet med vad som framgår i Tony & Cissis dansskolas personuppgiftspolicy

7. Köpvillkor i vår Shop.
Är under uppbyggnad.

8. Betalning

8.1. Återkommande debitering.
Genom att starta din kurs och godkänna en Betalningsmetod medger du att vi debiterar din till det då rådande priset, samt för eventuella andra kostnader för tilläggstjänster som finns att tillgå från Tony & Cissis dansskola. Kursavgiften för Tony & Cissis dansskola debiteras i början av betalningsdelen av kursen och gäller fram till och med att du avslutar din kurs.

8.2. Prisförändringar.
Vi förbehåller oss rätten att justera priset för vår tjänst eller tilläggstjänster på vilket sätt som helst, när som helst och efter vårt eget gottfinnande. Eventuella prisförändringar framgår på ”Mina sidor” och träder i kraft tidigast 30 dagar efter att information har lämnats på ”Mina sidor” eller har skickats till dig via e-post.

8.3. Inga återbetalningar.
Sedan betalning dragits sker ingen återbetalning. Efter ett avslutande har du åtkomst till Tony & Cissis dansskola till slutet av din aktuella debiteringsperiod.

8.4. Betalningsmetoder.
Du kan ändra eller förnya din Betalningsmetod genom att besöka ”Mina sidor”. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har upphört, medel saknas eller annan anledning och du inte rättar detta eller avslutar kursen (se “Avslutande” nedan) så förblir du ansvarig för betalning av avgifter. Du kan aldrig säga upp avtalet genom att betalning uteblir.

8.5. Avslutande.
Du kan avsluta din kurs när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till Tony & Cissis dansskola till slutet av din kursen.

9. Tvångsavslutande.
Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst utan att kompensera eller meddela dig om vi har befogad anledning att tro att du (i) handlar i strid med något av dessa Användarvillkor eller (ii) är involverad i olaglig eller felaktig användning av vår tjänst

10. Lösenord och kontoåtkomst

10.1. Kontroll av konto.
Du som skapar Tony & Cissis dansskola kontot har åtkomst till och kontroll över kontot. Din kontroll utövas genom användning av ditt lösenord. För att upprätthålla exklusiv kontroll ska du inte avslöja ditt lösenord för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla den information som meddelats Tony & Cissis dansskola och som har att göra med kontot.

10.2. Direkt åtkomst.
I syfte att göra det enkelt för dig att nå ditt konto och för att hjälpa till att administrera Tony & Cissis dansskola-tjänsten, implementerar Tony & Cissis dansskola säker teknik som gör det möjligt för oss att känna igen dig som kund och förse dig med direkt åtkomst till ditt konto utan att kräva att du återigen skriver in lösenord eller annan användaridentifikation när du går tillbaka till Tjänsten.

10.3. Utlämning av uppgifter.
Du ska vara uppmärksam på all kommunikation som begär att du ska utlämna information om ditt kreditkort eller bankkonto. När du lämnar ut din information som svar på dessa typer av förfrågningar kan det leda till identitetsstöld. Tony & Cissis dansskola lagrar inga uppgifter om bankkort eller bankkonton och efterfrågar aldrig det annat än vid tecknande kurs eller vid köp i Shopen. Där hanteras detta av betaltjänstleverantöreren t ex Pay-pal eller Klarna. För din egen säkerhet försäkra dig om att du vid tecknande av kursen eller vid köp befinner dig på Tony & Cissis dansskolas webbplats. Tony & Cissis dansskola förbehåller sig rätten att spärra ditt Tony & Cissis dansskola konto när som helst, med eller utan meddelande till kontohavaren, i syfte att skydda sig själv och sina kunder från misstänkt bedrägeri. Tony & Cissis dansskola har ingen skyldighet att ge tillgodohavanden eller rabatter för medlemskap på grund av ett konto spärrats av antingen en Tony & Cissis dansskola representant eller en Tony & Cissis dansskola automatiserad process.

11. Immateriella rättigheter

11.1. Upphovsrätt.
Tony & Cissis dansskola, inklusive allt material och innehåll som tillhandahålls av Tony & Cissis dansskola, skyddas av upphovsrätt, lagar gällande affärshemligheter eller andra lagar och konventioner för immateriella rättigheter.

11.2. Varumärken.
Tony & Cissis dansskola.se är ett registrerat varumärke som tillhör SunTower Entertainment AB.

11.3. Anspråk på intrång i upphovsrätt.
Om du tror att ditt verk har reproducerats eller distribuerats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller om du är medveten om att sådant material finns tillgängligt genom Tony & Cissis dansskola, informerar du oss genom att kontakta oss via vår webbsida.

12. Avtalspart.
Tjänsten erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av SunTower Entertainment AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556553-3477 med bolagsadress Hörnåkersvägen 14, Täby. För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till info@tonyochcissisdansskola.se

13. Tillämplig lag.
Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lokal lagstiftning

14. Användning av inlämnad information.
Tony & Cissis dansskola har friheten att använda alla kommentarer, all information, alla idéer, koncept, recensioner, tekniker eller annat material som finns i kommunikationer som du skickar till oss eller kommunicerar i Tony & Cissis dansskola (Feedback), inklusive svar på undersökningar eller via publiceringar till Tony & Cissis dansskola, inklusive Tony & Cissis dansskolas webbplats och i Tony & Cissis dansskolas kanaler i sociala medier och för all framtid utan ytterligare kompensation, bekräftelse eller betalning till dig för något som helst syfte, inklusive, men inte begränsat till, att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och skapa, modifiera eller förbättra Tony & Cissis dansskola. Dessutom samtycker du till att inte åberopa några “moraliska rättigheter” i och till Feedback, i den utsträckning tillämplig lag tillåter. Observera att Tony & Cissis dansskola inte tar emot material eller idéer utan föregående förfrågan för filmer samt ansvarar inte för likheten i något innehåll eller program, i något mediaformat, med material eller idéer som skickats till Tony & Cissis dansskola. Om du skulle skicka material eller idéer utan föregående förfrågan gör du det med förståelsen att du åsidosätter alla anspråk mot Tony & Cissis dansskola och dess närstående bolag angående användningen av sådant material och idéer, även om ett material eller en idé som används liknar det materia eller den idé som du skickat.

15. Kundtjänst.
Besök Tony & Cissis dansskolas webbsida om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med din konto. Vid en eventuell konflikt mellan dessa Användarvillkor och information från kundtjänst eller på andra ställen på vår webbplats gäller dessa Användarvillkor.

16. Fortsatt giltighet.
Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.